• Úvodná stránka
   • Základná škola Jozefa Horáka, Ul. Pavla Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica
     • e Testovanie

      pre 5. a 9. ročník z MAT a SJL

      V úvode školského roka 2018/2019 zrealizujeme v ZŠ Jozefa Horáka E-testovania.

      Termín testovania: 26. september – 24. október 2018

      Súbory testovaní:

      - 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ

      - 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ

     • Zmena rozvrhu

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu zmeny vyučujúceho náboženskej výchovy evanjelickej sme publikovali nový rozvrh platný od 04. októbra 2018. Zmena sa týka žiakov z I.A, III.C, IV.B, V.A, VI.B, VII.B, VIII.A, IX.A.

      V Banskej Štiavnici: 03.10.2018 Mgr. Ján Maruniak

     • Školský rok 2018/2019

      OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

      03.09.2018 - pondelok

      Miesto: Areál Základnej školy Jozefa Horáka

      Čas nástupu: 7.45 hod.

      Čas slávnostného otvorenia: 8.00 hod.

      Začiatok vyučovania: 04.09.2018 (utorok)

     • Riaditeľské voľno

      Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici zo závažných dôvodov – prevádzkových dôvodov – realizácia kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov podľa § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých

     • Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

      Oznam o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2018/2019

      V zmysle §20 zákona č.245/2008 Z.z. a VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2016 sa dňa 11. apríla 2018 v čase od 13.00 hod. do 17.00. hod. uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

     • Riaditeľské voľno 5-8R

      Riaditeľ Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici p o s k y t u j e zo závažných dôvodov – prevádzkových dôvodov – Organizačné zabezpečenie Testovania 9 - 2018 v Základnej škole Jozefa Horáka jeden deň voľna pre žiakov 5. až 8. ročníka základnej školy, nakoľko v tento deň žiaci 9. ročníka absolvujú celoslovenské testovanie.

  • Partneri

   • Mesto Banská Štiavnica - zriaďovateľ školy
   • ZŠ Moravská Třebová - družobná škola
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 16. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • Foto učitelia
   • Fotoalbum školy